fbpx Barbora Mechúrová | Kamba

Barbora Mechúrová


Barbora Mechúrová

WORKSHOP

Sám sobě nejlepším přítelem | 9:00 - 10:30

„To jsem tomu zase dal/a! Jsem to ale nemožný/á! Kdybych se do toho vůbec nepouštěl/a, udělal/a bych lépe!“ Zdají se vám tyhle věty povědomé? Není divu! Nejen tyto věty, ale též mnohé další (a že jich máme každý nepřeberně) jsou běžnou součástí našich vnitřních dialogů, prostřednictvím kterých k sobě v duchu promlouváme.

Zlobit se sami na sebe, obviňovat se a nadávat si jsou jedny z nejpřirozenějších věcí, kterým jsme se v průběhu života naučili. Prospívají nám však? Velmi často se soustředíme na vlastní chyby a nedostatky, nevědomě tak přehlížíme své silné stránky, úspěchy či přednosti. Klademe na sebe přílišná očekávání nebo se naopak podceňujeme. Vyčítáme si, že nejsme takoví, jakými bychom měli být, ale kdo nám tato měřítka určuje? V průběhu workshopu na téma „Sám sobě nejlepším přítelem“ se budeme zabývat způsoby, jakými sami sebe vnímáme, selektivními filtry, skrze které na sebe nahlížíme, a vztahem, jež jsme si vytvořili ke svému vlastnímu „já“.

Jak můžeme prohloubit přátelství se sebou samým, tím nejbližším člověkem, kterého na světě máme, a budovat zdravý sebenáhled založený na laskavosti, soucitu a sebepřijetí? O tom všem a mnohých dalších aspektech sebelásky si budeme povídat!

 PROGRAM KAMBA STUDENT