fbpx Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. | Kamba

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.


psychiatr, pedagog

PÁTEK 2. 6.

Přednáška - Vábení 18:00 - 19:00

Přednáška se zabývá atraktivitou ženy a muže z pohledu evoluční sexuologie. Ukazuje na rozdíly vnímání atraktivity u obou pohlaví. Je zaměřena především na neverbální komunikaci ve fázi upoutání pozornosti a přivábení partnera. Muži i ženy během několika sekund vědomě i podvědomě vyhodnocují signály atraktivity druhého pohlaví, které odrážejí znaky plodnosti a reprodukce.

 

  

Těšíme se na vás!