fbpx Ing. Pavel Svobodník, MBA | Kamba

Ing. Pavel Svobodník, MBA

Ing. Pavel Svobodník, MBA


lektor, kouč a poradce v oblasti managementu ve zdravotnictví

PŘEDNÁŠKA | SOBOTA 9. 6. | 17:00 - 18:00

Emoce nás řídí a ovlivňují náš život. Můžeme my řídit naše emoce?
Vztahy, komunikace, prožitky, média a nespočet dalších vlivů obklopuje každého z nás v dnešním světě téměř neustále. Je pak celkem normální, že takový přetlak podnětů může způsobovat mnoho různých pocitů a emocí. Když se tomu neumíme postavit a vlivy necháme na sebe jen pasívně působit, může to mít neblahé následky. Proto je velmi užitečné učit se rozumět svým emočním vzorcům, které když jsou formovány, způsobí pocit vyrovnanosti, sebevědomí a spokojenosti. Přednáška bude vhledem do této široké problematiky a může být podnětem pro posluchače více se o toto klíčové téma zajímat. Řeč bude nejen teorii, ale hlavně bude zmíněno mnoho příběhů a příkladů ze života.

WORKSHOP | NEDĚLE 10. 6. | 8:30 - 10:30

Jak vést sebevědomou komunikaci s autoritami v zaměstnání i osobním životě?
Workshop by měl umožnit účastníkům porozumět tomu, proč se v mnoha situacích, kdy se potkáme s nějakou osobností, autoritou nebo se jen vyskytneme v nejisté situaci, mění naše komunikační vzorce. Obyčejně je to vždy k horšímu. Člověk si přesně nevzpomene na to, co chtěl říci, řekne to méně srozumitelně, cítí rozpaky a tak bychom mohli pokračovat… Probereme tyto situace a vysvětlíme si, jak by se nejistotě a nepříjemným pocitům dalo předejít.

 

  

Těšíme se na vás!