fbpx MUDr. Pavel Špatenka | Kamba

MUDr. Pavel Špatenka

MUDr. Pavel Špatenka
 

PŘEDNÁŠKA

Kde je tvůj střed?'
Sobota | 11:00 - 12:00 | Velký sál

Psychologie středu přímo souvisí s uměním vědomého rozlišování těch vnitřních procesů, které vedou kroky našeho jednání.  Buddhova pomyslná miska rýže je střed mezi úplným popřením na straně jedné a bezbřehým uspokojováním na straně druhé. Naše vnitřní struna je příliš napjatá, když na věci „tlačíme“, a příliš povolená, když se oddáváme jen uspokojování.

WORKSHOP

Poznávám svůj střed
Sobota | 14:00 - 15:00 | Klub Divadla Oskara Nedbala

Znám svůj střed a správnou míru věcí? Kde ano a kde mi to stále uniká? Není moje snaha o sebeovládání jen uspokojováním ega a povrchním krátkodobým snažením? Jak dokážu nakládat s vůlí? Mám nějakou? A pokud ano, dokážu ji nasměrovat, dokážu se ovládat? Nakolik podléhám svým žádostem? Jak moc jsem nesnášenlivý? Jak tvrdě a asketicky mám své žádosti „pod kontrolou“? Na všechny tyto otázky a na mnoho dalších se pokusíme najít odpověď v praktickém - analyticky zaměřeném semináři.

 

FESTIVAL      |        VSTUPENKY        |          DOPROVODNÝ PROGRAM       |        UBYTOVÁNÍ