fbpx Naďa Grosamová | Kamba

Naďa Grosamová


PhDr. Naďa Grosamová

PŘEDNÁŠKA | SOBOTA 9. 6. | 11:00 - 12:00

Sobectví a jeho místo v našem životě

Každý máme své touhy nebo chuť či potřebu udělat změnu ve svém životě. Ale jak je to s naší odvahou takovou změnu udělat nebo touhu naplnit. A co když naplňováni našich tužeb nebo chtění změn má vliv na životy těch druhých. Máme právo na sobectví?

 

WORKSHOP | SOBOTA 9. 6. | 17:00 - 18:00

Neminout se se svým životem

sny, plány, vize .....malé komorní povídáni pro všechny, kteří chtějí...

 
 

  

Těšíme se na vás!