fbpx PhDr. Ing. Martin Pospíchal | Kamba

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

PhDr. Ing. Martin Pospíchal
 

PŘEDNÁŠKA

Emoční nerovnováha a její vliv na naše zdraví / Vliv našich emocí na imunitní systém a rozvoj nemoci.
Sobota | 15:30 - 16:30 | Velký sál

Podíváme se na možný vliv pozitivních a negativních emočních prožitků na naše biologické pochody a zdraví. Ukážeme si, jak může dlouhodobá emoční nerovnováha ovlivňovat procesy v našem těle a teoreticky usnadnit rozvoj nemoci. Zaměříme se na souvislosti s dobrým fungováním imunitního systému, ale i možným rozvojem chronického zánětu. Otevřeme otázku, jak hluboko mohou naše emoční prožitky zasahovat do biologie našeho těla a především nastínit, co s tím můžeme sami udělat pro udržení dobrého zdraví.

WORKSHOP

Rovnováha mezi empatií a ochranou svého zdraví / Jak být dostatečně empatický směrem ke klientům, ale zároveň přespříliš nezatížit sám sebe.
Sobota | 09:30 - 10:30 | Klub Divadla Oskara Nedbala
 
Odborníci, kteří jsou schopni dobře navázat vztah s člověkem, jsou velmi žádáni. Stejně tak je zaměstnavateli oceňováno jejich vysoké pracovní nasazení a angažovanost v dané pracovní oblasti. Každý z nás by si jistě přál mít ošetřujícího lékaře (sestru či jiného pracovníka v pomáhajících profesích) empatického, naslouchajícího a připraveného vždy pomoci. Existuje ale tenká hranice mezi připraveností pomoci a sebeobětováním. Její překročení je občas pro člověka neznatelné. Zmiňované pozitivní vlastnosti mohou mít svoji slabinu v okamžiku, kdy rozdáváme přespříliš. Kdy je naše energie utrácena ve prospěch ostatních a nám samotným ji nezbývá tolik, abychom se cítili spokojeně a zdravě. Pojďme se společně podívat, jak jste na tom a co by Vám mohlo pomoci „jet naplno, ale nikoliv na dluh svého zdraví“.
 

FESTIVAL      |        VSTUPENKY        |          DOPROVODNÝ PROGRAM       |        UBYTOVÁNÍ