fbpx PhDr. Jan Samohýl, Ph.D. | Kamba

PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.

PhDr. Jan Samohýl, Ph.D. 
 

PŘEDNÁŠKA

Muž a žena
Sobota | 09:30 - 10:30 | Baobab dílna

Židovské pochopení pojetí muže a ženy u svatého Pavla, aneb byl Pavel proti ženám a formoval tímto i budoucí křesťanství? Tento příspěvek se věnuje některým kontroverzním výrokům v Pavlových epištolách (Nový zákon), které se týkají vztahu mezi mužem a ženou. Především diskriminujícímu postavení žen a negativnímu pohledu na sexualitu. Řeší téma, zda-li byl sv. Pavel opravdu nepřítel žen a jím interpretované křesťanství je v počátku diskriminace žen jako takových. Odpovídá na to, zda-li je žena podle Pavla jen druhořadou ve výlučně patriarchální společnosti, tak jak o tom často vypovídají evropské kulturní dějiny. A nebo je to úplně jinak? K tomu je potřeba židovský pohled, protože Pavel, žák Gamalielův, vyrostl v židovské kultuře.

 

Růst a nést aneb úvaha nad významy a kontexty pojmů autorita a tolerance
Sobota | 14:00 - 15:00 | Café Jednota

Přednáška se věnuje dvěma pojmům: autorita a tolerance. O to především z hlediska etymologického, ale také jak lze o těchto slovech uvažovat v dalších kontextech. O těchto pojmech slyšíme ve slovníku dnešní doby poměrně často. Objevují se v různých souvislostech - politických, etických, filosofických, ale i v diskusích okolo poslání rodiny, školy nebo společnosti, a to v různém, často negativním pochopení. Obě slova, autorita i tolerance však nabízí porozumění ve významu lidské solidarity, otevřenosti pro druhé lidi. To společné pro oba pojmy je: tolerance jako otevřenost k „nesení druhých“ a "autorita, jako otevřenost pro „růst druhých“. 

 

FESTIVAL      |        VSTUPENKY        |          DOPROVODNÝ PROGRAM       |        UBYTOVÁNÍ