fbpx PhDr. Markéta Gerlichová, PhD. | Kamba

PhDr. Markéta Gerlichová, PhD.

PhDr. Markéta Gerlichová, PhD.
 

WORKSHOP | SOBOTA 9. 6. | 17:00 - 18:00

Muzikoterapie a péče o sebe

Muzikoterapeutická dílna bude zaměřena na seznámení s muzikoterapeutickým přístupem a možném využití jejího potenciálu v rámci péče o sebe. Vliv hudby na člověka je velký a působí v mnoha rovinách, mohou ho využívat ne jen pacienti, ale také pečující. Muzikoterapie je starobylá disciplína, dnes již podložená řadou kvalitních výzkumů, při které pomocí hudebních prvků a specifických metod dosahujeme konkrétních cílů, ať již terapeutických či preventivních. Muzikoterapie navazuje na přirozenou hudebnost každého člověka, která nesouvisí s hudebním vzděláním, proto je vhodná pro každého. V této dílně si vyzkoušíme konkrétní praktická cvičení, dle vlastního výběru, zaměřená na různé cíle z oblasti psychohygieny, ale i tělového vnímání sama sebe. Na závěr bude účastníkům nabídnuta muzikoterapeutická relaxace.

 

  

Těšíme se na vás!

 

Medailonek

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D, je muzikoterapeut, fyzioterapeut a speciální pedagog. Muzikoterapii praktikuje od roku 1996 doposud s pacienty po poškození mozku na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK. Na tomto pracovišti působí dále jako lektor pro studenty medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, přednáší v předatestačních kurzech lékařů. Cílené muzikoterapeutické se věnuje i v CKP Roseta, se zaměřením na oblast psychosomatiky. Spolupodílela se na řadě projektů (Hlasohled, Rodičovské centrum Nová trojka, Plasticita mozku, Konference expresivních terapií …). Je autorkou dvou monografií Muzikoterapie v praxi, vydanou nakladatelstvím Grada 2014 a Hudba léčí, vydanou vlastním nákladem 2017. Vede vícestupňové kurzy muzikoterapie a pracuje též jako muzikoterapeutický supervizor jednotlivců i skupin. Aktuálně studuje obor supervize na FHS UK. V roce 2009, 2013 a 2016 byla zvolena za ČR delegátem do Evropské konfederace muzikoterapeutů (EMTC). Pracuje v Radě CZMTA (Muzikoterapeutické asociace ČR), je členkou České Orffovy společnosti. V posledních letech aktivně navštívila muzikoterapeutické praxe v Belgii, Turecku a Litvě a přednášela v Kanadě, Estonsku, Litvě, Polsku, Turecku a Rakousku.