fbpx Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. | Kamba

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.


prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
 

PŘEDNÁŠKA | SOBOTA 9. 6. | 15:30 - 16:30

Odvaha rozhodovat o kvalitě svého dítěte

Momentálně se velice diskutuje o možnosti umísťovat už dvouleté dítě do školky. V diskusích jsou zdůrazňována různá hlediska: hledisko moderní ženy, pro kterou může být vlastní kariérový postup prioritou číslo jedna, hledisko zaměstnavatelů, kteří mají nedostatek pracovních sil, a tedy potřebují, aby se ženy co nejdříve vracely z rodičovské dovolené, hledisko mladého páru, který se často potýká s materiálním nedostatkem a v odchodu ženy do zaměstnání jistě spatřuje výhodu, hledisko politiků, kteří usilují o hlasy voličů.

Nikde ale nezaznívá hlas dvouletého dítěte, o které jde především a které by bojovalo o kvalitu svého života. V referátu budou zmíněny významné aspekty individuální péče o dvouleté dítě v rodině s důrazem na jeho zdravý psychický vývoj. Zazní zmínka o řečovém vývoji dítěte, o procesu autonomie a autoregulace, o osvojení si hygienických návyků, o problematice negativismu, o formování vlastní identity a sebeobrazu, budeme mluvit o „ zrození psychologického Já“ ve třech letech dítěte.

 

 

  

Těšíme se na vás!