fbpx Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. | Kamba

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.


Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
 

PŘEDNÁŠKA | SOBOTA 9. 6. | 14:30 - 15:30

Moc, ne-moc a po-moc aneb co je Medicínsko-průmyslový komplex?

Slova nemoc a pomoc nejsou nadarmo deriváty slova moc.  Moc a její výkon jsou nepochybně v každé společnosti důležité, musejí být  ale vykonávány řádně a bedlivě kontrolovány. V jakém smyslu je dnešní Medicínsko-průmyslový komplex (co to vlastně je?) nástupnickou  organizací Církve, tak, jak ji známe ze středověku? Čím se liší spasení duší od spasení těl? Co by o tom měl zdravotník vědět a jakou má dnešní systém naději na reformu?

 

 

  

Těšíme se na vás!