fbpx Projekt Zachraň! | Kamba

Projekt Zachraň!

Projekt Zachraň! se praktickými semináři zaměřuje na důležité oblasti psychického a fyzického zdraví.

Ve spolupráci s profesionály připravujeme jednodenní semináře pro skupiny 25 účastníků. Každé téma je připravené na míru a potřebám prostředí, ve kterém skupina účastníků pracuje. Každý rok rozšiřujeme projekt Zachraň! o nové téma a nenáročnou formou se snažíme o prevenci vyhoření a zpříjemnění pracovního nasazení. Seminář Zachraň! se může konat v prostředí zaměstnavatele, je to 6ti hodinový intezivní program, kde se účastník aktivně zapojí do praktického cvičení.

 

Jaké typy seminárů nabízíme: 

Prevence bolesti zad a pohybového aparátu.

  • O co se jedná?

V roce 2018 jsme pilotně uspořádali několik seminářů Zachraň záda! Díky velmi pozitivní zpětné vazbě jsme program zdokonalili a nyní máme ověřenou jednodenní aktivitu, která se může uskutečnit ve vaší organizaci. Seminář přináší souhrn poznatků týkajících se prevence a bolestí zad a pohybového aparátu. Připomíná důležitost ergonomie pracovního místa a podpoří správné držení těla při práci i běžných denních činnostech. Doporučí vhodné kompenzační cviky a strategie. Umožní více porozumět teoretickým souvislostem fungování pohybového aparátu i prakticky si vyzkoušet korekci držení těla. Projekt „Zachraň záda!“ je koncipován jako odborný seminář vedený zkušeným fyzioterapeutem. Má vést k prevenci bolestí zad a pohybového aparátu. 

  • Jaké jsou hlavní aktivity projektu?

Tento odborný seminář seznamuje účastníky s obecnými poznatky a zásadami školy zad. Vedle úvodních informací o funkci zad a držení těla je doplněn individuální korekcí držení těla a dechu. Celý koncept je doplněn o praktické ukázky cviků, práce s dechem, jak si ulevit při zatuhlosti zad způsobené stresem apod. Lektoři se zaměřují i na oblast zásady držení těla při běžných každodenních činnostech jako je např. sezení, řízení automobilu, domácí práce apod. Kapacita semináře je max 25 osob. Seminář trvá 2 – 3 hodiny, je zde i prostor pro dotazy.

Lektorky: 

Bc. Monika Tichá
fyzioterapeutka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN v Praze 2

 

Mgr. Tereza Chalupská
jednatelka a fyzioterapeutka společnosti Rehabilitace Praha s.r.o.

 

 

 

Budování psychické odolnosti a efektivní zvládání stresu.

  • O co se jedná?

Zvládni sám sebe! Ukážeme si možnosti udržení si našeho zdraví (psychického i tělesného) v podmínkách neustálého tlaku na vysoký pracovní výkon. Představíme si, co opravdu funguje a je běžně použitelné pro člověka, který chodí každý den do práce a nemá mnoho času osvojit si nějaké speciální techniky. Cílem je ukazovat věci, které může člověk začít používat ihned, a to jak v pracovním, tak i soukromém životě.

  • Jaké jsou hlavní aktivity projektu?

Cílem semináře není doporučení typu: „..tak se nestresujte.“ Ale spíše představení toho, co opravdu funguje, je v praxi použitelné a chrání člověka před negativním dopadem stresu. Seminář pokrývá základní teoretická východiska (psychika, tělo a pracovní zátěž), ale soustředí se hlavně na možnosti jejich aplikace v reálném pracovním prostředí. Ukážeme si, jak zvládneme dlouhodobou zátěž, ale i naši reakci v náročných stresových situacích. Jak "nevybouchnout" a udržet konstruktivní komunikaci, ale přesto si následně najít cestu pro uvolnění. Připomeneme si techniky práce s časem a jejich nenásilné zapojení do každodenní pracovní praxe.

Lektor: 

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Psycholog a lektor výuky psychologie na Univerzitě Karlově v Praze. Dlouhodobě se věnuje právě oblasti zvládání psychické zátěže a stresu. Pracuje mimo jiné s vrcholovými manažery, lékaři a také s klienty po prodělaném onkologickém onemocnění. Je členem mezinárodní PsychoNeuroImmunology Society a člen výboru psycho-onkologické sekce při České lékařské společnosti JEP. Je držitel oprávnění pro psychodiagnostiku a psychologické poradenství. Ve svých přednáškách čerpá především ze své sedmnáctileté praxe v oblasti využívání psychologický poznatků pro efektivní zvládání stresu v každodenní pracovní praxi.

 

 

Líbí se vám projekt Zachraň! a chcete uspořádat seminář i ve své organizaci?

Kontaktujte koordinátorku projektu Ing. Terezii Vondráčkovou, Ph.D. 
Email: vondrackova@kamba.eu

TeraVondrackova-KAMBA