KAMBA FESTIVAL 2018

ŘEČNÍCI
KAMBA FESTIVALU 2018

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

PhDr. Naďa Grosamová

prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.

Další jména již brzy! 

 

FOTOGRAFIE Z FESTIVALU 2017 ZDE